Filtruoti pagal

Gamintojas

Gamintojas

Left Banner

Left Banner

Nugeležinimo filtrai

Nugeležinimo filtrai - skaidrus ir skanus vanduo Jūsų poreikiams!

Aktyvūs filtrai

Daugelis mūsų regiono gyventojų susiduria su dideliu geležies kiekiu vandenyje. Dažnai tai galime pamatyti akivaizdžiai – rudos dėmės, atsirandančios ant vonių, praustuvų ir plautuvių, iš čiaupo tekantis vanduo yra drumstas, gelsvos spalvos, palaikius vandenį skaidriame inde, matome iškritusias rudas nuosėdas. Vanduo turi specifinį kvapą. Vandenyje gali būti kelių tipų geležis ir jos junginiai:

  • trivalentė geležis – rusvos spalvos vanduo, pastovėjus vandeniui matosi iškritusios rūdys ir nuosėdos. Ši geležis pašalinama mechaninio valymo filtrais.
  • dvivalentė geležis – iš čiaupo teka skaidrus vanduo, bet sąlytyje su oru keičia spalvą, gelsvėja ir ruduoja. Pašalinama nugeležinimo filtrais.
  • organiniai geležies junginiai – vanduo gelsvos spalvos, turi dumblo kvapą. Valomi filtrais su specialiai parinktu dervų užpildu.

Vandens nugeležinimo filtrai skirti geležies junginių, mangano, sieros vandenilio ir mechaninių priemaišų pašalinimui iš vandens. Tokiu būdu išfiltruotas vanduo tampa tinkamu naudoti buitiniame sektoriuje bei gamybos įmonėse, įvairiuose technologiniuose procesuose. Šių filtrų veikimo principas pagrįstas chemine reakcija, kuomet vandenyje ištirpusios dvivalentės geležies molekulės reaguodamos su ore esančiu deguonimi pavirsta į netirpias trivalentės geležies molekules, sudarydamos geležies hidroksido junginius. Vykstant šiam procesui, taip pat oksiduojasi vandenyje esantis manganas, suteikiantis vandeniui nemalonų kvapą. Filtravimo metu dalis netirpių nuosėdų iškrinta oksidacinėje talpoje, kita dalis pasilieka filtruojančioje įkrovoje, o prasiplovimu metu pašalinama į nuotekų sistemą. 

Vanduo patenkantis į nugeležinimo filtrą turi atitikti nustatytus parametrus:

  • kietųjų dalelių kiekis – neturi viršyti 5 mg/l;
  • vandenyje esantis geležies kiekis – neturi viršyti 10mg/l;
  • sieros vandenilis ir sulfidai – neturi viršyti 5 mg/l;
  • laisvas chloras – neturi viršyti 0,5 mg/l;
  • vandens temperatūra nuo +4 °C iki +35 °C;
  • vandens slėgis turu būti ≥ 2 bar.

Jei vandens parametrai neatitinka pateiktų reikšmių, būtina naudoti pirminio vandens filtravimo įrangą. Tai gali būti mechaninis filtras, dechlorizacijos įranga ar kiti vandens filtravimo įrenginiai. Tam, kad žinotume vartojamo vandens kokybę ir galėtume parinkti reikalingus filtrus ir filtravimo sistemas, būtina atlikti pilnus vandens tyrimus. Tik įvertinus laboratorijos tyrimų rezultatus, reiktų pradėti gerinti vartojamą vandenį.

 
cookie Slapukų sutikimas