Filtruoti pagal

Kategorijos

Kategorijos

Gamintojas

Gamintojas

Left Banner

Left Banner

Minkštinimo filtrai

Minkštinimo filtrai - efektyvūs įrenginiai vandens kokybės gerinimui!

Aktyvūs filtrai

Vandens kietumas priklauso nuo kalcio ir magnio druskų kiekio, ištirpusio vandenyje. Dėl didelio šių druskų kiekio atsiranda nuosėdos ant vandentiekyje sumontuotos įrangos – dušo kabinų, vonių, plautuvių, vandens maišytuvų. Taip pat ant naudojamos šildymo įrangos šilumokaičių. „Apkepę“ šilumokaičiai praranda efektyvumą, didėja elektros energijos sąnaudos. Nuosėdos kaupiasi ir ant naudojamų buitinių prietaisų paviršių, mažindamos jų efektyvumą ir trumpindamos tarnavimo laiką. Kietas vanduo blogiau tirpina muilą, blogiau išplauna skalbinius. Todėl skalbimo priemonių gamintojai į savo produktus visada įdeda įvairių vandens minkštiklių.
Minkštinimo filtro veikimas pagrįstas vykstančia chemine reakcija vandeniui pratekant pro katijonito dervą. Reakcijos metu kalcio Ca2+, magnio Mg2+ ir geležies Fe3+ jonai pakeičiami tirpiais natrio jonais Na+, o kalcio, magnio ir geležies jonus sugeria katijonito derva. Kadangi derva yra riboto talpumo (imlumo), todėl išvalius tam tikrą vandens kiekį, būtina atlikti filtro regeneraciją (prasiplovimą). Tai atliekama naudojant druskos tirpalą NaCl. Regeneracijos metu į filtrą paduodamas vanduo ir druskos tirpalas, kurį filtras paruošia automatiškai iš druskos talpoje esančių presuotų NaCl tablečių. Vanduo tekėdamas katijonitine derva išplauna užpildą. Panaudotas vanduo ir druskos tirpalas yra pašalinami į nuotekų sistemą. Kaip aukščiau išdėstyta, filtro veikimas paremtas jonų mainų procesu, kuomet vandenyje esančius kalcio, magnio ir geležies jonus pakeičia natrio jonai. Vandens minkštinimo filtrai eksploatacijos metu automatiškai persijungia iš filtravimo režimo į regeneracijos ir atgal. Visą darbo režimą valdo automatinis vožtuvas, kuriame užprogramuotas pratekėjusio vandens kiekis arba laiko intervalas, po kurio filtras persijungia į regeneracijos režimą, o jam pasibaigus vėl sugrįžta į serviso (filtravimo) režimą. Visas filtravimo procesas vyksta automatiškai, vartotojui tereikia periodiškai papildyti NaCl tabletėmis druskos talpą. Filtro regeneracijos procese galima išskirti 5 etapus:

1 etapas – tai atbulinis praplovimas. Šiame etape vandens srautas filtre nukreiptas iš apačios į viršų. Šioje stadijoje supurenama katijonito derva ir pašalinamos joje susikaupusios nuosėdos.
2 etapas – į katijonito dervą paduodamas druskos tirpalas, po to lėtai praplaunama vandeniu. Koncentruotas druskos tirpalas 25% iš druskos bako patenka į inžektorių, kur skiedžiamas vandeniu iki 7-10% ir nukreipiamas į vandens filtrą. Filtre tirpalas teka iš viršaus į apačią. Nustojus tekėti druskos tirpalui, tokiu pačiu greičiu ir kryptimi vyksta dervos praplovimas vandeniu. 
3 etapas – tai antras atbulinis praplovimas. Vandens srautas filtre teka iš apačios į viršų. Šiame etape purenama derva ir šalinamos joje susikaupusios nuosėdos.
4 etapas – greitas praplovimas. Šiame etape sutankinama katijonito derva ir pilnai pašalinami druskos tirpalo likučiai.
5 etapas – druskos bako užpildymas vandeniu. Druskos bakas pripildomas nustatytu vandens kiekiu.

Pagal gamintojų reikalavimus, vanduo paduodamas į minkštinimo filtrą turi atitikti nustatytus parametrus:

 • kietųjų dalelių kiekis – neturi viršyti 5 mg/l;
 • bendras kietumas ne didesnis - +20mg-ekv/l;
 • bendras vandens druskingumas - ≤ 1000 mg/l;
 • bendras geležies kiekis - ≤ 5mg/l;
 • sieros vandenilis ir sulfidai – neturi viršyti 5 mg/l;
 • laisvas chloras – neturi viršyti 1,0 mg/l;
 • vandens temperatūra nuo +5 °C iki +35 °C;
 • vandens slėgis turu būti ≥ 2 bar

Reikalavimai patalpai, kurioje bus eksploatuojamas minkštinimo filtras:

 • patalpų grindys filtro montavimo vietoje turi būti lygios;
 • santykinis oro drėgnumas patalpoje neturi viršyti 70%;
 • turi būti išvesta kanalizacija, praplovimo produktų šalinimui;
 • patalpoje būtinai turi būti elektros tinklas, automatinio vožtuvo funkcionavimui.
Prieš parenkant filtravimo įrangą, būtina atlikti cheminę vandens analizę. Ir tik įvertinus, laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatus, reiktų gerinti vandens kokybę. Priklausomai nuo gautų rezultatų parenkami pirminio vandens filtravimo įrenginiai – mechaninis filtras, jei reikia - dechlorizacijos ar kiti filtrai.
 
cookie Slapukų sutikimas